• P3
    luoxianbin 分享了文档:
  1个月前

  心的感悟

  我,只是个**   有人问:你是搞教育的?我回答:不,我只是个**!    有人问:你是人类灵魂的工程师?我回答:不,我只是个**!    有人问:你的工作是天底下最光辉的...

luoxianbin 普通会员
 • 0

  收藏

 • 1

  分享

 • 0

  粉丝